Reitbuch

Reitstall Borkum

« zurückweiter »

MO, 07.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-17:30
Wahl: Einzel u.a.
18:00-19:00
Borkumer Stunde

DI, 08.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
11:00-12:00
Ausritt Galopp
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-18:00
Wahl: Fortgeschr u.a.

MI, 09.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-16:00
Halle frei für Privatpferde
16:00-17:00
Wahl: Anfänger u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-18:00
Wahl: Longe u.a.
18:30-19:30
Borkumer Stunde F

DO, 10.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Cavalettistunde
17:00-18:00
Fortgeschrittene
18:00-21:00
Halle frei für Privatpferde

FR, 11.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Ausritt Galopp
15:00-16:00
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-18:00
Borkumer Stunde
18:00-20:00
Halle frei für Privatpferde

SA, 12.09.

10:00-10:30
Wahl: Longe u.a.
11:00-12:00
Wahl: Anfänger u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Fortgeschrittene
16:00-16:30
Wahl: Longe u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-20:30
Halle frei für Privatpferde

SO, 13.09.

10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Ausritt Galopp
16:00-17:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-18:00
Wahl: Longe u.a.
MO, 07.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-17:30
Wahl: Einzel u.a.
18:00-19:00
Borkumer Stunde
DI, 08.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
11:00-12:00
Ausritt Galopp
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-18:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
MI, 09.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-16:00
Halle frei für Privatpferde
16:00-17:00
Wahl: Anfänger u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-18:00
Wahl: Longe u.a.
18:30-19:30
Borkumer Stunde F
DO, 10.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Cavalettistunde
17:00-18:00
Fortgeschrittene
18:00-21:00
Halle frei für Privatpferde
FR, 11.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Ausritt Galopp
15:00-16:00
Wahl: Longe u.a.
16:00-17:00
Fortgeschrittene
17:00-18:00
Borkumer Stunde
18:00-20:00
Halle frei für Privatpferde
SA, 12.09.
10:00-10:30
Wahl: Longe u.a.
11:00-12:00
Wahl: Anfänger u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Fortgeschrittene
16:00-16:30
Wahl: Longe u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-20:30
Halle frei für Privatpferde
SO, 13.09.
10:00-11:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
12:00-12:30
Wahl: Longe u.a.
13:00-15:00
Halle frei für Privatpferde
15:00-16:00
Ausritt Galopp
16:00-17:00
Wahl: Fortgeschr u.a.
17:00-17:30
Wahl: Longe u.a.
17:30-18:00
Wahl: Longe u.a.